Historie

Historie

Het gebied lag ongeveer 3000 v.Chr. op de grens tussen hoogveenmoeras en een waddenlandschap. Er drongen kreken in het gebied binnen. Daardoor zijn oeverwallen en stroomruggen in het landschap ontstaan.

Menselijke bewoning was er gedurende de Late IJzertijd en de Vroegromeinse tijd (200 v.Chr. - 200 n. Chr.). Hierna steeg de zeespiegel en verdween de bewoning.

Vanaf de 10e eeuw werd het gebied definitief ontgonnen vanuit de Wijkermeer. Er werd aanvankelijk een stelsel van ontwateringssloten en kades aangelegd, en vanaf de 12e eeuw vond een meer systematische ontginning plaats, waarbij een slagenlandschap ontstond. De centrale as werd gevormd door de huidige Dorpsstraat van het lintdorp Assendelft. Aanvankelijk werd zowel akkerbouw als veeteelt bedreven, maar vanaf de 15e eeuw was de bodem zover gedaald dat akkerbouw onmogelijk werd. Vanaf de 17e eeuw werd de stolpboerderij in dit gebied geïntroduceerd.

Nu is het laatste wijkdeel Kreekrijk in ontwikkeling genomen met in totaal zo'n ca. 950 nieuwbouwwoningen. In diverse wijkdelen wonen de nieuwe bewoners al , maar er wordt nu ook volop gebouwd!

Nieuws

28 februari start verkoop De Biezen Kreekrijk

Verkoop "De Biezen" Kreekrijk start binnenkort, klik op lees meer voor meer informatie.

...
lees meer »

Binnenkort start bouw appartementen Kaaikstaete

Wilt u ook wonen in een fraai drie- of vierkamerappartement? Start bouw voorjaar 2024!! ...
lees meer »

De Velden Kreekrijk, Fase 1 binnenkort start bouw!

Goed nieuws over nieuwbouwproject De Velden in Kreekrijk Assendelft.

...
lees meer »

Je eigen woning bouwen op een fraaie kavel?

In fase A van Kreekrijk Assendelft zijn nog enkele kavels beschikbaar!

...
lees meer »

Fase G Kreekrijk in aanbouw, nog enkele woningen te koop!

Nog enkele hoek-, 2/1 kap en vrijstaande woningen te koop!

...
lees meer »

Kreekrijk " De Biezen" binnenkort in verkoop

Binnenkort wordt gestart met de verkoop van 39 woningen inĀ  De BiezenĀ  Kreekrijk!

Kijk op…

...
lees meer »