Kreekrijk en omgeving

Historie

Het gebied lag ongeveer 3000 v.Chr. op de grens tussen hoogveenmoeras en een waddenlandschap. Er drongen kreken in het gebied binnen. Daardoor zijn oeverwallen en stroomruggen in het landschap ontstaan.

Menselijke bewoning was er gedurende de Late IJzertijd en de Vroegromeinse tijd (200 v.Chr. - 200 n. Chr.). Hierna steeg de zeespiegel en verdween de bewoning.

Vanaf de 10e eeuw werd het gebied definitief ontgonnen vanuit de Wijkermeer. Er werd aanvankelijk een stelsel van ontwateringssloten en kades aangelegd, en vanaf de 12e eeuw vond een meer systematische ontginning plaats, waarbij een slagenlandschap ontstond. De centrale as werd gevormd door de huidige Dorpsstraat van het lintdorp Assendelft. Aanvankelijk werd zowel akkerbouw als veeteelt bedreven, maar vanaf de 15e eeuw was de bodem zover gedaald dat akkerbouw onmogelijk werd. Vanaf de 17e eeuw werd de stolpboerderij in dit gebied geïntroduceerd.

Vanaf het eind van de jaren '90 is het noordelijk deel van Assendelft verrijkt met 2 wijkdelen: Waterrijk en Parkrijk. Nu is het laatste wijkdeel Kreekrijk in ontwikkeling genomen met in totaal zo'n ca. 950 nieuwbouwwoningen.

 


Nieuws

Kreekrijk kavels! Binnenkort in verkoop

Je eigen woning bouwen op een schitterend perceel? Binnenkort is de ...
lees meer »

Feestelijke handeling 24 en 7 woningen Kreekrijk Assendelft

Op donderdag 27-10-2022 is door de eigenaren van bouwnummer 35 de ...
lees meer »

Fase G Kreekrijk in verkoop

Nog enkele te koop!

...
lees meer »

Worden wat je wil in Kreekrijk Assendelft

Onlangs was de Kinderboekenweek 2021 met als thema “Worden wat je ...
lees meer »