Kreekrijk en omgeving

Historie

Het gebied lag ongeveer 3000 v.Chr. op de grens tussen hoogveenmoeras en een waddenlandschap. Er drongen kreken in het gebied binnen. Daardoor zijn oeverwallen en stroomruggen in het landschap ontstaan.

Menselijke bewoning was er gedurende de Late IJzertijd en de Vroegromeinse tijd (200 v.Chr. - 200 n. Chr.). Hierna steeg de zeespiegel en verdween de bewoning.

Vanaf de 10e eeuw werd het gebied definitief ontgonnen vanuit de Wijkermeer. Er werd aanvankelijk een stelsel van ontwateringssloten en kades aangelegd, en vanaf de 12e eeuw vond een meer systematische ontginning plaats, waarbij een slagenlandschap ontstond. De centrale as werd gevormd door de huidige Dorpsstraat van het lintdorp Assendelft. Aanvankelijk werd zowel akkerbouw als veeteelt bedreven, maar vanaf de 15e eeuw was de bodem zover gedaald dat akkerbouw onmogelijk werd. Vanaf de 17e eeuw werd de stolpboerderij in dit gebied geïntroduceerd.

Nu is het laatste wijkdeel Kreekrijk in ontwikkeling genomen met in totaal zo'n ca. 950 nieuwbouwwoningen. In diverse wijkdelen wonen de nieuwe bewoners al , maar er wordt nu ook volop gebouwd!

 


Nieuws

Opnieuw 8 2/1 kapwoningen in fase G Kreekrijk Assendelft in verkoop!

In Fase G van Kreekrijk Assendelft komen nogmaals 8 2/1 kapwoningen ...
lees meer »

Appartementen Kaaikstaete in verkoop

Wilt u ook wonen in een van 19 drie- en vierkamerappartementen ...
lees meer »

Je eigen woning bouwen op een fraaie kavel?

In fase A van Kreekrijk Assendelft zijn nog enkele kavels beschikbaar!

...
lees meer »

De Velden Kreekrijk, Fase 1 binnenkort start bouw!

Goed nieuws over nieuwbouwproject De Velden in Kreekrijk Assendelft.

...
lees meer »