Kreekrijk en omgeving

Historie

Het gebied lag ongeveer 3000 v.Chr. op de grens tussen hoogveenmoeras en een waddenlandschap. Er drongen kreken in het gebied binnen. Daardoor zijn oeverwallen en stroomruggen in het landschap ontstaan.

Menselijke bewoning was er gedurende de Late IJzertijd en de Vroegromeinse tijd (200 v.Chr. - 200 n. Chr.). Hierna steeg de zeespiegel en verdween de bewoning.

Vanaf de 10e eeuw werd het gebied definitief ontgonnen vanuit de Wijkermeer. Er werd aanvankelijk een stelsel van ontwateringssloten en kades aangelegd, en vanaf de 12e eeuw vond een meer systematische ontginning plaats, waarbij een slagenlandschap ontstond. De centrale as werd gevormd door de huidige Dorpsstraat van het lintdorp Assendelft. Aanvankelijk werd zowel akkerbouw als veeteelt bedreven, maar vanaf de 15e eeuw was de bodem zover gedaald dat akkerbouw onmogelijk werd. Vanaf de 17e eeuw werd de stolpboerderij in dit gebied geïntroduceerd.

Vanaf het eind van de jaren '90 is het noordelijk deel van Assendelft verrijkt met 2 wijkdelen: Waterrijk en Parkrijk. Nu is het laatste wijkdeel, Kreekrijk, in ontwikkeling genomen met in totaal zo'n ca. 950 nieuwbouwwoningen.

 


Nieuws

Start verkoop Kreekrijk Noorderkade

Noorderkade is het nieuwe deelgebied van Kreekrijk waar op twee schiereilanden ...
lees meer »

Start bouw volgende fase Kreekrijk Assendelft

Onder toeziend oog van de toekomstige bewoners van de woningen Cimbaal, ...
lees meer »

Feestelijke paal eerste woningen geslagen

Onder toeziend oog van vele kopers en belangstellenden werd vrijdag 08-06-2018 ...
lees meer »

Start verkoop 12 2/1 kapwoningen Cimbaal & Drum + 3 vrijstaande woningen Vedel & Spinet

Vos' Exploitatiemij. Kreekrijk is gestart met de verkoop van 12 2/1kapwoningen ...
lees meer »